Behandeling keelkanker

Wanneer keelkanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld, kan het voldoende zijn radiotherapie toe te passen. Wanneer de kanker echter al verder gevorderd is, is meestal ook een operatieve ingreep vereist. Het strottenhoofd wordt bij deze operatie volledig of deels weggesneden. Ook na zo’n operatie is verder radiotherapie nodig. Bij de operatie wordt meestal niet alleen de tumor, maar ook een ruime marge er rond weggenomen. Wanneer de ziekte echter nog verder gevorderd is, is ook dat geen oplossing meer. Als er al uitzaaiingen zijn vastgesteld, is de kans op genezing zo goed als nihil. Bestraling kan er dan enkel voor zorgen dat je toestand zo lang mogelijk levenswaardig blijft. Maar een lange levensduur heb je dan niet meer.

© Pexels.com

Als het strottenhoofd volledig werd verwijderd, kan de patiënt nadien niet meer spreken. Via een spraakknopje kan hij of zij zich toch nog duidelijk maken.

Wanneer keelkanker wordt vastgesteld, is de eerste stap een grondig gesprek met de behandelende arts. Samen doorloop je de risico’s, genezingskansen en mogelijke behandelingen. De meest passende behandeling wordt dan gestart. Uiteraard mag er gedurende de behandeling niet gerookt of (alcohol) gedronken worden. Ook gewoon eten wordt een moeilijk karwei. De behandeling van eender welke soort kanker is zwaar om dragen, zowel voor de patiënt als voor de omgeving.