België eerste Europese land waar NIP test gratis is

België is het eerste land in Europa waar de NIP-test voor zwangere vrouwen vrijwel helemaal gratis is. Daarvoor maakt de minister van volksgezondheid jaarlijks 15 miljoen euro vrij. Omdat de kosten in veel gevallen wegvallen of minimaal zijn, wordt het zo laagdrempeliger om de test, die veel minder risicovol is dan soortgelijke testen, uit te laten voeren.

© Pixabay.com

Wat is de NIP-test?
NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test, waarmee chromosoom-afwijkingen bij een foetus kunnen worden geconstateerd. De test, die niet gevaarlijk is voor de baby, kan vanaf de tiende week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Dit gebeurt door het bloed van de zwangere vrouw te testen, omdat hier ook DNA van de foetus in zit. Met de NIPT kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of de baby het syndroom van Down heeft, of een andere chromosomenafwijking. De test wordt gezien als een veiliger alternatief voor bijvoorbeeld de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest want die hebben een hoger risico op complicaties. Ook is de NIPT nauwkeuriger, want met de test kan trisomie met een zekerheid van 99,8 procent worden vastgesteld.

Dure test
Een NIP-test is betrouwbaarder dan een vruchtwaterpunctie of vlokkentest en de risico’s zijn laag. Daar wordt dan ook de prijs voor betaald, want de test is wel duurder dan die andere twee alternatieven. Toen de NIP-test in 2013 voor het eerst in België werd aangeboden bij privélaboratoria, kostte die ruim 600,00 euro. Sindsdien is de prijs wel gezakt tot 290,00 euro eind 2016. Slechts enkele ziekenfondsen betaalden de test toen deels terug, of vergoedde de test helemaal bij hoogrisico-zwangerschappen.

Volledige vergoeding
Aanvankelijk was het plan van de minister om de NIPT alleen te vergoeden bij hoogrisico-zwangerschappen, omdat deze vrouwen anders een vruchtwaterpunctie moeten laten doen. Omdat deze testen meer risico bevatten op een miskraam, of het onvrijwillig afbreken van de zwangerschap, moest de NIPT goedkoper, vond de minister. In België worden jaarlijks zo’n vijftig zwangerschappen afgebroken als gevolg van een vruchtwaterpunctie.

Onder de regeling die nu sinds juli is ingegaan, krijgen zwangere vrouwen met een voorkeurregeling, die dus recht hebben op een hogere tegemoetkoming, de test volledig terugbetaald. Zwangere vrouwen die niet onder een voorkeurregeling vallen, betalen voor het uitvoeren van de NIPT maximaal slechts 8,68 euro. Met de 15 miljoen euro die de minister heeft uitgetrokken, kunnen elk jaar zo’n 100.000 testen worden terugbetaald.