De ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening, die niet te genezen is. Langzaam worden bij patiënten met de ziekte van Huntington de hersenen aangetast, wat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft.

© Flickr.com

De ziekte kan lang aanslepen en begint zich te tonen aan de hand van verschillende symptomen:

  • onwillekeurige bewegingen
  • verstandelijke achteruitgang
  • veel vergeten
  • moeilijkheden bij het lopen
  • rusteloosheid
  • prikkelbaarheid
  • gedragsveranderingen

Deze verschijnselen kunnen daarenboven sterk variëren van persoon tot persoon, waardoor het niet altijd meteen van in het begin duidelijk is wat er aan de hand is. Meestal treden de symptomen op vanaf 30-jarige leeftijd. Toch kan het ook vroeger of later beginnen. Er is bijvoorbeeld ook een jeugdvariant die zich al in de tienerjaren uit.

Een behandeling voor de ziekte van Huntington is momenteel jammer genoeg nog onbestaande. Ook middelen om de ziekte af te remmen, zijn niet voorhanden. Bepaalde medicatie kan de symptomen wat verminderen, maar daar blijft het bij. De diagnose ‘ziekte van Huntington’ is bijgevolg erg zwaar. Alle steun voor de patiënt en de omgeving zullen meer dan welkom zijn.