Depressie symptomen

Een depressie is een zeer ernstige psychische aandoening, die jammer genoeg vrij vaak voorkomt. Onze drukke levens zitten hier ongetwijfeld voor iets tussen, of toch in vele gevallen. Een depressie brengt uiteraard psychische klachten met zich mee, maar ook fysiek kan het verscheidene gevolgen hebben. Bovendien is een depressie niet alleen zwaar voor de patiënt zelf, maar ook voor de familie, vrienden, collega’s,… van de persoon in kwestie.

© Pixabay.com

Enkele mogelijke symptomen kunnen de volgende zijn:

 • vermoeidheid
 • concentratieproblemen
 • stress en angstgevoelens
 • verminderde eetlust
 • veel piekeren
 • prikkelbaarheid
 • geen interesse meer in hobby’s, vrienden,…
 • zelfverwijten
 • duizeligheid
 • hartkloppingen
 • geen toekomstbeeld
 • gevoel van minderwaardigheid
 • slaapproblemen
 • verlaagd libido
 • hoofdpijn
 • snel huilen
 • droge mond

Het is belangrijk met depressieve klachten meteen professionele hulp te zoeken. Anders kunnen de symptomen zich enkel blijven verergeren.  En dit kan nefaste gevolgen hebben. Het zou niet de eerste keer zijn dat een onbehandelde depressie zou leiden tot zelfmoord.

Heb je zelf depressieve klachten of merk je ze op bij iemand in je buurt? Reageer dan meteen! Een stemmingsstoornis moet zo snel mogelijk behandeld worden!