Dyscalculie symptomen

Dyscalculie is een stoornis, gelijkaardig aan dyslexie. Waar het bij dyslexie om letters en woorden gaat, gaat het bij dyscalculie om cijfers. Mensen die lijden aan dyscalculie hebben moeite met rekenen en wiskunde. Het spreekt voor zich dat dit op school voor grote problemen kan zorgen.

© Pixabay.com

Daarnaast brengt het ook in het dagelijkse leven belemmeringen met zich mee. Want ook al lijkt het niet zo, op een gewone dag zijn we continu met cijfers bezig. Denk maar aan omgaan met geld, of het uur lezen. Heel eenvoudige zaken die voor dyscalcie-patiënten toch niet zo vanzelfsprekend zijn.

Dyscalculie is erfelijk en komt erg veel voor. Vroeger werd het niet erkend als een echte aandoening. Gelukkig is dat tegenwoordig wel het geval. Het kan namelijk leiden tot een laag zelfbeeld, een depressieve stemming en een ongelukkig gevoel. Ook al hebben deze kinderen geen lagere intelligentie dan anderen, toch lijkt dit vaak van wel. Dit is voor dyscalculie-patiënten geen fijne ervaring. Heb jij ook iemand in je klas of in je buurt met dyscalculie? Maak dan zeker geen minachtende opmerkingen, maar help waar het kan!

Hoe herken je dyscalculie? Aan de volgende symptomen:

  • bepaalde getallen overslaan bij het tellen
  • neiging om alles op de vingers te tellen
  • moeite met verschil tussen optellen en aftrekken
  • moeite met het maken van eenvoudige sommen
  • veel wiskundige fouten maken
  • traag zijn met cijfers