Dyslexie symptomen

Dyslexie is een stoornis die je ongetwijfeld gekend in de oren klinkt. Men noemt het ook wel eens woordblindheid. Vroeger had men het er niet over, tegenwoordig hebben veel kinderen er last van en wordt het als een echte aandoening aanzien. Dyslexie is een stoornis waarbij je moeite hebt om te lezen, te schrijven en woorden te spellen.

© Pixabay.com

Dyslexie is aangeboren. Wanneer het in de familie voorkomt, is de kans groot dat de kinderen er ook mee geconfronteerd worden. De symptomen beginnen zich dan erg vroeg te uiten en blijven aanwezig:

  • traag praten
  • problemen met uitspraak van woorden
  • moeite om te spellen
  • moeite met nummers
  • problemen om te schrijven
  • letters verwarren
  • problemen met het tempo op school
  • moeite met aanleren van vreemde talen
  • onduidelijk handschrift

Voor dyslexie is er geen sluitende behandeling. Het probleem blijft altijd in zekere mate bestaan. Toch kunnen de symptomen wel milder worden naargelang men ouder wordt. Het is vooral belangrijk al van in de jeugd in te grijpen.