Mag een kind met eczeem wel in bad?

Wanneer je kind eczeem heeft, zijn er heel veel dingen die je moet doen en ook veel dingen die je juist niet moet doen. Overigens verschillen daar de meningen nogal over en door onderzoek ontstaan er ook regelmatig nieuwe inzichten. Zo werd er eerst altijd gedacht dat een kind met eczeem beter niet in bad kan gaan. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat dit helemaal niet het geval is. Sterker nog: een dagelijks bad voor een kind met eczeem hoeft helemaal niet slecht te zijn. Dan dien je echter wel direct na het een bad een vocht inbrengende crème aan te brengen.

© Flickr.com

Voorstanders van dagelijks baden
Lange tijd is er onduidelijkheid geweest over het al dan niet in bad doen van een kind met eczeem. Nu blijkt uit literatuuronderzoek in Amerika dat het dus geen kwaad kan. Opvallend daarbij is dat er twee groepen bestaan: de voorstanders van regelmatig in bad gaan en de tegenstanders daarvan. Met regelmatig baden wordt in deze context overigens minimaal één keer per dag bedoeld. De voorstanders stellen dat een dagelijks bad juist noodzakelijk is voor kind met eczeem omdat ze een zeer droge huid hebben en dit juist om hydratie vraagt. Dat kan volgens hen op geen betere manier dan door een bad te nemen om vervolgens de huid in te smeren met vocht inbrengende crème. Daarbij geven de meesten wel aan dat het verstandig of zelfs noodzakelijk is om pH-neutrale huidreinigingsmiddelen te gebruiken bij het baden. Zodra kind uit bad komt, is het belangrijk om de huid direct droog te deppen om vervolgens de vocht inbrengende crème aan te brengen. Op die manier kan het vocht namelijk min of meer in de huid gesloten worden.

Tegenstanders van dagelijks baden
In de literatuur werd niet alleen maar materiaal van voorstanders gevonden. Er zijn namelijk ook genoeg tegenstanders van het dagelijks baden te vinden. Zij stellen dat het dagelijks baden juist een averechtse werking heeft op de huid van kinderen met eczeem. Volgens de tegenstanders wordt de huid namelijk alleen maar meer geïrriteerd door dagelijks in bad te gaan en zij vinden dan ook dat je het kind met eczeem juist weinig moet baden omdat de huid op die wijze veel meter gehydrateerd blijft. Bij het baden vindt namelijk constante verdamping van water plaats en dat kan weer leiden tot verdere uitdroging van de huid. Dat is trouwens niet het enige argument dat in de literatuur te vinden is. De meeste mensen baden namelijk met zeep en uit eerder onderzoek blijkt dat zeep het eczeem eigenlijk alleen maar kan verergeren. Veel baden betekent volgens de tegenstanders dan ook meer zeep en dus de kans dat het eczeem verergert. Daarbij gaan veel tegenstanders trouwens voorbij aan het feit dat dit niet het geval is met pH-neutrale huidreinigingsmiddelen.

Conclusie
De nieuwe studie weegt de voors en tegens in de literatuur tegen elkaar af en komt vervolgens tot de conclusie dat het geen probleem is om kinderen met eczeem dagelijks in bad te doen. Daarbij is het wel van belang om direct na het baden de vocht inbrengende crème aan te brengen, omdat de huid anders nog verder uitdroogt.