Posttraumatische stressstoornis symptomen

De posttraumatische stressstoornis, afgekort tot PTSS, is een ernstige psychische aandoening. Het wordt ondergebracht onder de categorie van de angststoornissen. PTSS is een stoornis die ontstaat na een vreselijke stressvolle situatie. Dit kan bijvoorbeeld het meemaken van een oorlog, een gewelddadige aanval op je persoonlijkheid, incest of verkrachting zijn. Het spreekt voor zich dat dit allen gebeurtenissen zijn die je leven drastisch beïnvloeden.

© Pixabay.com

Als gevolg van het meemaken van zo’n gebeurtenis, kunnen er zich een aantal symptomen beginnen voordoen, zoals:

  • gevoel van herbeleving van de angstaanjagende gebeurtenis (vb door nachtmerries of flashbacks)
  • vermijding van herinneringen aan de betreffende gebeurtenis
  • prikkelbaarheid
  • slaapproblemen
  • onverwachte hevige schrikreacties
  • continu verhoogde waakzaamheid
  • depressieve stemming
  • geen toekomstbeeld
  • verminderde eetlust

Men spreekt pas van een posttraumatische stressstoornis wanneer de klachten langer dan een maand blijven aanhouden. In kortere gevallen benoemt men het fenomeen met de term ‘acute stressstoornis’.

Het is erg moeilijk een een traumatische gebeurtenis uit je hoofd te zetten. Toch kan therapie de symptomen in veel gevallen verzachten. In sommige gevallen gebeurt genezing ook spontaan. De persoon in kwestie bant dan ineens alle gedachten en herinneringen met betrekking tot de gebeurtenis.