Symptomen alzheimer

Alzheimer is een stoornis die zich zeer geleidelijk aan ontwikkelt. De symptomen zijn dan ook niet meteen heel opvallend, integendeel. In het begin zijn de symptomen zeer onschuldig. Niet onthouden wat iemand zojuist verteld heeft, bepaalde boodschappen vergeten, verscheidene keren een zelfde vraag stellen, enzovoort. Meestal wordt hier dan ook nog bijna geen aandacht aan besteedt. Iedereen vergeet wel eens iets…

© Pixabay.com

In een volgende fase begint de persoon ook belangrijke zaken uit het recente verleden te vergeten. Het langetermijngeheugen blijft echter onaangetast. Het zijn enkel nieuwe zaken die niet meer in het geheugen kunnen worden opgeslagen.

Pas in de laatste fase is het zo dat de patiënt helemaal niets meer kan onthouden, wat gevolgen heeft voor het uitvoeren van gewone dagelijkse activiteiten.

Een aantal veel voorkomende symptomen op een rijtje:

  • de tijd niet meer weten: geen besef van dag, datum, seizoen,…
  • stoornissen in plaats: verdwalen op bekende plaatsen,…
  • personen niet meer herkennen
  • voorwerpen op verkeerde plaats leggen en het bijgevolg niet meer terugvinden wanneer je het nodig hebt (vb: portefeuille in de koelkast leggen)
  • onsamenhangende verhalen vertellen, van de hak op de tak springen
  • plots beginnen huilen/ lachen voor iets compleet onbelangrijk
  • ontkennen dat er iets mis is met je
  • zelfverwaarlozing: vuile kledij dragen, zichzelf niet voldoende wassen,…
  • aandachtsproblemen, snel afgeleid zijn
  • geen inleving meer in de denkwereld van anderen

Hoewel Alzheimer onschuldig begint, kan het je leven compleet overhoop gooien. En ook voor je omstaanders/ familieleden is het vaak erg moeilijk. Een tijdige diagnose is positief, omdat dan meteen kan gestart worden met remmende geneesmiddelen. Alzheimer tegengaan of stoppen is onmogelijk, maar je kan het proces wel vertragen. limo service atlanta