Symptomen astma

Astma is een aandoening aan de luchtwegen, die de luchtwegen als het ware overgevoelig maakt voor prikkels. Er zijn verschillende symptomen die u duidelijk maken dat u aan astma lijdt:

© Flickr.com

  • een beklemmend gevoel, omdat de lucht in de longen onvoldoende ververst wordt
  • kortademigheid
  • moeite om te ademen bij inspanning
  • een piepende ademhaling
  • hoesten
  • allergische klachten aan neus, ogen of huid

Astma komt meestal voor in aanvallen van hevige ademnood, maar ook een aanhoudend gevoel van kortademigheid is mogelijk. In die gevallen spreekt men van chronische astma.

Astma kan voorkomen op elke leeftijd, maar het is vaak zo dat je met een aanleg ervoor geboren wordt. Toch kan het ook op latere leeftijd tot ontwikkeling komen.

In de meeste gevallen gaan de symptomen niet vanzelf over. Geneesmiddelen moeten dan een oplossing bieden. De gekende ‘puffertjes’ zorgen ervoor dat de persoon kalmeert en dat de ademhaling weer normaal kan worden.

De symptomen zijn meestal niet continu aanwezig, maar treden op in opstoten/ aanvallen.