Symptomen pre-eclampsie

Eclampsie is wellicht geen term die je gekend in de oren klinkt. Enige verdere uitleg is dan ook nodig. Eclampsie is een dodelijke complicatie die kan optreden tijdens een zwangerschap. Wij noemen het ook wel eens zwangerschapsvergiftiging. De patiënte krijgt verschillende aanvallen, die uiteindelijk leiden tot pre-eclampsie. De aanvallen gebeuren tijdens de zwangerschap en zijn het gevolg van hersenaandoeningen. Het komt vooral voor bij een eerste zwangerschap en bij erg jonge moeders. Ook is er voor een deel erfelijkheid in het spel.

© Pexels.com

Het meest typische symptoom van eclampsie zijn de gekende aanvallen. Andere mogelijke symptomen zijn:

  • misselijkheid
  • braken
  • hoofdpijn
  • een te hoge bloeddruk
  • een pijnlijk, gespannen gevoel in de buik
  • kortademigheid
  • sterretjes zien (gezichtsstoornissen)

De aanvallen zijn niet gevaarlijk voor de zwangere vrouw, in die zin dat ze er geen blijvende hersenschade aan kan overhouden. Maar voor de baby kan het wel fataal aflopen. De aanvallen kunnen namelijk bloedingen in de placenta veroorzaken en zo de dood van de baby tot gevolg hebben.