Wanneer steekt migraine de kop op?

Migraine is een type hoofdpijn die ontzettend pijnlijk aanvoelt en ontzettend lang kan duren. Niet toevallig is migraine dan ook een vaak voorkomende redenen van een bezoekje aan de huisarts. Desondanks is er nog steeds heel wat onbegrip over deze ziekte. Wat zijn eigenlijk de oorzaken van migraineaanval? Een vraag die slechts een klein percentage van de bevolking kan beantwoorden. Dringend tijd om wat bij te leren dus.

© Flickr.com

De oorzaken van migraine
Migraine is lange tijd een mysterie geweest voor de medische wetenschap en blijft dat in beperkte mate ook. Lange tijd schreef men de ziekte toe aan veranderingen in de bloedvaten. Vandaag de dag denkt men eerder dat een onderliggende aandoening in het zenuwstelsel de boosdoener is. Zeker is alvast dat er een sterke genetische band is bij migraine en er heel wat chemicaliën en structuren hun invloed hebben. Dewelke dit zijn lees je hieronder:

Eiwitten
Stress is één van de belangrijkste oorzaken van migraine. Het voelen van stress zorgt immers voor de afgave van bepaalde eiwitfragmenten. Deze verwijden op hun beurt de bloedvaten en de daaropvolgende ontstekingsreactie maakt de zenuwen overgevoelig. Het is die overgevoeligheid die tot een aanval van migraine leidt.

Toevoer van calcium
Sommige mensen kampen met bepaalde afwijkingen binnen de cellen. In extreme gevallen zorgt deze afwijking voor een abnormaal transport van elektrische ionen: calcium, magnesium, natrium en kalium.

© Pixabay.com

Serotonine en co
Serotonine is een neurotransmitter. Dat betekent grofweg dat het een chemische boodschapper is voor de hersenen. Serotonine is specifiek verantwoordelijk voor de slaap, het welzijn en nog enkele soortgelijke zaken die een grote impact op je leven kunnen hebben. Bij afwijkende niveau’s aan serotonine ontstaat spanningshoofdpijn en migraine. Ook een verandering in het niveau van dopamine en het stresshormoon komt vaak voor bij migraine.

De hormonen
Volwassen vrouwen en adolescenten zijn de groepen die het vaakst te maken krijgen met migraine en spanningshoofdpijn. Logischerwijze valt dan ook aan te nemen dat hormoonschommelingen wel eens één van de grote daders van migraine zou kunnen zijn.

Minder magnesium
Niet alleen grote schommelingen van magnesium is een oorzaak van migraine, maar ook een tekort aan magnesium. Men heeft het vermoeden dat een tekort aan magnesium een uitlokkende factor is van migraine. Goed mee opletten dus!

Belasting van de lever
Niet alleen chemische factoren beïnvloeden de kans op migraine en spanningshoofdpijn, maar ook onze levensstijl. Meer specifiek doen toxische stoffen in onze voeding vaak een stuk meer kwaad dan je zou verwachten. Een duidelijk bewijs van deze theorie zit hem in het feit dat een ontlasting van de lever vaak een heel positieve uitwerking heeft op migraine. Dat is ook de reden dat diverse medicijnen en natuurlijke geneesmiddelen mikken op de lever.

Migraine is voor alle duidelijkheid dus nog steeds ten dele een medisch raadsel. Rekening houden met de oorzaken die hierboven staan kan echter de kans dat jij met migraine te maken krijgt gevoelig verminderen.